Tootool Page Header

زباله های خانگی، منبع جدید انرژی تجدید پذیر
بر اساس یک مطالعه اخیر، پسماند این گونه ها در آینده ای نزدیک به عنوان سوخت برای تولید گرما و برق مورد استفاده قرار می گیرد.
مرغ های عمل آوری شده، جوجه ها و دیگر مرغ ها در زمینه تولید برق می توانند تقریبا 10 درصد از سوخت زغال سنگ را جایگزین کنند و درنتیجه باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شده و به عنوان یک منبع جایگزین انرژی استفاده کنند.
محققان اذعان کرده اند که جایگزین مناسب کود مرغ در محیط زیست به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است، اما تبدیل ضایعات مرغ به سوخت جامد می تواند پاسخ به این مسئله باشد.
محققان دریافتند که طیورهای مرطوب ، مانند Hydrochar ، 24٪ انرژی خام بیشتری تولید می کنند. Hydrochar ، که از ضایعات مرغ تولید می شود، گرما را در دماهای بالا تولید می کند و می تواند به همان شیوه زغال چوب استفاده شود. این یک عامل مهم در نظر گرفتن آن به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر است.
محققان همچنین برای اولین بار نشان دادند که دمای بالاتر در تولید هیدروکلریک باعث کاهش قابل توجهی در انتشار گازهای متان و آمونیاک و افزایش دی اکسید کربن و منوکسید کربن می شود.
یافته های محققان می تواند به طور چشمگیری باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با تولید برق و زباله های کشاورزی شوند.