Tootool Page Header

جالب توجه است که پرها می توانند برای بسیاری از چیزهایی که احتمالا به درستی در نظر گرفته نشده اند مورد استفاده قرار گیرد: پر کردن بالش، پوشک، عایق، پوشش داخلی اثاثه یا لوازم داخلی، کاغذ، پلاستیک و غذای پودری.
اما استفاده فوق العاده برای مقادیر زیادی از پرهای پرنده است. برای استفاده فردی ، تزئینات زیادی وجود دارد که بسیار زیبا مفید و حتی تاریخی هستند.

من استفاده از پرهای بزرگ دم به عنوان یک بوم و نقاشی های شکار و حیوانات کوچک روی آنها را رنگ می کنم. اگر چه می تواند خسته کننده باشد، محصول نهایی یک نوع است. این امر در صنعت شکار، یک امر محبوب است.