Tootool Page Header

امروزه کاربرد مواد و ترکیبات شیمیایی در جنبه های زندگی انسانها باعث شده تا تمایل به سمت منابع طبیعی و قابل تجزیه در محیط سیر صعودی یافته و یکی از این ذخایر طبیعی، آبزیان می باشد. آبزیان به دلیل داشتن مواد مهمی چون پروتئین ها مواد معدنی اسیدهای چرب غیر اشباع و استفاده از ضایعات آنها، درجایگاه خاصی قرار دارند و نیز بعنوان غذای بسیار مهمی ازحیث دارویی مطرح بوده است

موارد استفاده از پودر ماهی: پودر ماهی بر اساس مقدار پروتئین، چربی، رطوبت، خاکستر و ازت آن به درجات مختلفی از نظر کیفی تقسیم می‌گردد. هرچه مقدار پروتئین زیادتر و میزان چربی، رطوبت، خاکستر و ازت آزاد آن کمتر باشد، پودر حاصله مطلوب‌تر است.