Tootool Page Header

دسته بندی پرهای شترمرغ
بدن شتر مرغ دارای پنج دسته پر میباشد: پرهای دم، پرهای کوتاه بدن، پرهای بلند بدن، و پرهای نخ دندانی و پرهای تزیینی .
پرهای جوجه ها از دسته پرهای تزیینی هستند و بعد از بیرون آمدن از تخم ظاهر می شوند. این پرها در 6 ماه و پرهای اصلی 2 ماه بعد رشد میکنند. .رنگ آنها در قسمت بالا قهوه ای هستند و در پایین خاکستری تیره هستند. پرهای جوجه در قسمت پایین بدن و زیر شکم سفید هستند.
پرهای جنس نر سیاه رنگ است که این باعث ایجاد استتار کامل برای پرورش تخم ها در شب میباشد.
از شترمرغ نر تقریبا 40-50 عدد پر بدست میآید .بین 200 تا 300 عدد از این پرها ، یک کیلوگرم پر تهیه میشود.
در حالی که پرهای جنس ماده سبک تر هستند.و کل "برداشت" از یک پرنده در حدود 2 کیلوگرم پر بدست می اید . پرها بر روی بدن شترمرغ باقی بمانند پس از رسیدن به بلوغ از بین رفته و درخشش خود را از دست می دهند . بدن شترمرغها هرگز در هر مرحله به طور کامل لخت نمی شوند تا از بروز خورشید و آسیب پوست جلوگیری شود.
30 گرم از پرهای بدن آن برای ایجاد یک غبار روب استفاده می شود. و این غبار روب می تواند براحتی شسته شود و خشک شود، زیرا شترمرغ هیچ غلظت روغن ندارد و بنابراین پرهای آن چرب نیست . دلیل اینکه از پرهای شترمرغ به خوبی به عنوان غبار روب استفاده می کنند، این است که هنگامی که آنها در حال چرخش هستند، برق الکتریسیته ساکن می شوند و این موضوع به ذرات گرد و غبار کمک می کند تا بر روی پرها قرار بگیرد، بر خلاف سایر غبار روبها ، که گرد و غبار را دور و پخش میکنند.