Tootool Page Header

Evsel atık, yeni yenilenebilir enerji kaynağı

Yakın tarihli bir çalışmaya göre, bu atıklar yakın gelecekte ısı ve elektrik üretimi için yakıt olarak kullanılacaktır. Elektrik alanındaki işlenmiş tavuklar kömürün yaklaşık% 10'unun yerini alabilir, böylece sera gazı emisyonları azaltılabilir ve alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılır.

Araştırmacılar, çevredeki kuş koğuşuna iyi bir alternatifin önemli bir sorun haline geldiğini buldular, ancak tavuk atıklarının katı yakıta dönüştürülmesi çözüm olabilir. Araştırmacılar, Hydrochar gibi çiğ tavukların% 24 daha fazla ham enerji ürettiğini bulmuşlardır. Tavuk atıklarından elde edilen hidrokarbon yüksek sıcaklıklarda ısı üretir ve aynı kömür gibi kullanılabilir.

Bu yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak değerlendirildiğinde önemli bir faktördür. Araştırmacılar ayrıca ilk kez hidroklorik asit üretiminde daha yüksek sıcaklıkların metan ve amonyak emisyonlarını önemli ölçüde azaltabileceğini ve karbondioksit ve karbon monoksiti artırabileceğini gösterdi.

Araştırmacıların bulguları, enerji üretimi ve tarımsal atıklarla ilişkili sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir.